Nieuws

Bijdrage Kadernota 2021

Gemeentehuis.jpgzaterdag 10 juli 2021 17:11 Lees hier de bijdrage van fractievoorzitter Jaap Hage, gehouden bij behandeling van de Kadernota 2021. lees verder

Zwembad de Haestinge, de Visie Energiebalans, en de Zeeuwse Muziekschool

Heastinge.jfifzaterdag 19 juni 2021 15:59 Zwembad de Haestinge, de Visie Energiebalans, en de Zeeuwse Muziekschool waren drie belangrijke agendapunten tijdens de raadsvergadering van donderdag 17 juni. Lees hier een korte samenvatting van onze inbreng per agendapunt! lees verder

Proces Intervence

jeugdzorg 624x270donderdag 03 juni 2021 20:31 De titel van een opiniestuk in de Volkskrant van 21 maart jl. luide: ‘Jeugdzorg is een patiënt die geen pleisters meer aankan, maar rijp is voor de operatietafel’. Een kort citaat uit dit artikel:... lees verder

Visie op de Energiebalans gemeente Tholen

Energietransitie.jpgvrijdag 28 mei 2021 08:51 Het klimaat verandert door de uitstoot van broeikasgassen. Wereldwijd is afgesproken om de CO2-uitstoot te beperken, hiermee ligt er een zware verantwoordelijkheid in het ons toebedeelde ... lees verder

Blog

 1. adv 97mm alg Tholen.jpg
  Door Jaap Hage op 11 november 2021 om 19:44

  Bijdrage begroting 2022

  Vanavond bespreken wij de programmabegroting 2022 met een doorkijk naar de jaren 2023-2025, een begroting met perspectief voorzitter! Allereerst wil onze fractie het college en de ambtelijke organisatie danken voor een helder en goed leesbare begroting die volgens mij voor het eerst is voorzien van een aantal foto’s gemaakt door verschillende fotografen uit onze gemeente. Erg leuk initiatief!

  Lees meer over "Bijdrage begroting 2022"
 2. Foto kandidaten nummer 1 tot en met 7 CU Tholen.jpeg
  Door Bestuur Tholen op 25 oktober 2021 om 20:08

  Kandidatenlijst Gemeenteraadsverkiezingen 2022 ChristenUnie Tholen bekend!

  Afgelopen week is tijdens de algemene ledenvergadering van de ChristenUnie Tholen de kandidatenlijst vastgesteld. Op voordracht van de kiescommissie die de afgelopen maanden de nodige gesprekken hebben gevoerd is onderstaande lijst tot stand gekome

  Lees meer over "Kandidatenlijst Gemeenteraadsverkiezingen 2022 ChristenUnie Tholen bekend!"
 3. Gemeentehuis.jpg
  Door Fractie Tholen op 18 oktober 2021 om 14:21

  Onze resultaten tijdens de periode 2018-2022

  De ChristenUnie strijdt voor een hoopvolle toekomst. Een samenleving waarin iedereen meetelt. Waarin mensen de vrijheid hebben om vanuit geloof te leven. Daar gaan wij iederen dag voor. Stap voor stap, ideaal voor ideaal! En dat brengt ons verder. Maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. De afgelopen vier jaar heeft ChristenUnie Tholen deel uit mogen maken van het college. 

  Lees meer over "Onze resultaten tijdens de periode 2018-2022"