Nieuws

Amendement ChristenUnie herstelplan bomen zwembad Tholen aangenomen

spettervrijdag 16 maart 2018 16:18 De fractie van de ChristenUnie heeft na een gesprek met de zwembadraad een amendement ingediend tijdens de raad van 15 maart 2018. Na dit overleg bleek een bedrag van € 30000 nodig om de ... lees verder

Verkiezingsprogramma ChristenUnie Tholen 2018-2022

180127-11vrijdag 16 maart 2018 16:12 Verkiezingsprogramma 2018-2022 lees verder

Toezegging voor de herinrichting havengebied Sint-Annaland na vraag van ChristenUnie

havengebied sint annaland feb18vrijdag 02 februari 2018 18:39 In de raadsvergadering van 1 februari 2018 is door Corniel van Leeuwen de vraag gesteld of herinrichting van het oude Havenplein in Sint-Annaland versneld uitgevoerd kan worden. De fractie van de ... lees verder

Vragen over vertrek Lion Foods

VRZ-Geen-asbestgevaar-na-brand-in-Sint-Maartensdijk-foto-Omroep-Zeelandvrijdag 19 januari 2018 21:00 De ChristenUnie-fractie heeft de volgende vragen aan het college n.a.v. recente berichtgeving van Omroep Zeeland inzake het vertrek van Lion Foods uit Sint-Maartensdijk:
1. Is het college van B en W op de hoogte van het voornemen van Lion Foods om de afgebrande uienfabriek in Sint-Maartensdijk te verhuizen naar Kapelle?
2. Is het college van B en W het met de ChristenUnie-fractie eens dat dit uiterst jammer zou zijn gezien de werkgelegenheid die deze fabriek op Tholen vertegenwoordigd?
3. Welke inspanningen heeft het college van B en W gedaan om het bedrijf op Tholen te behouden?
4. Wat zijn volgens het college van B en W de redenen waarom het niet is gelukt de uienverwerker op Tholen te behouden?
5. Is er overwogen een versnelde procedure te voeren om dit bedrijf te faciliteren en het zo voor Tholen te behouden?
6. Wat gaat er met het vervuilde terrein in Sint-Maartensdijk gebeuren op korte termijn?
7. Welke lessen leert het college van B en W uit deze gang van zaken? lees verder

Archief > 2018 > november

Geen berichten gevonden

facebook

Vragen over de bibliotheek in de buurt

De fractie van de ChristenUnie heeft opnieuw vragen gesteld over de bibliotheekvoorziening op het eiland. Wij hechten belang aan duidelijke antwoorden op dit onderwerp, omdat er aan het bouwwerk van de bibliotheek aardig afgedaan is. Neem de openingstijden, werven van extra vrijwilligers en e door de raad gewenste "zachte landing". Uit een publicatie over de start van de Bieb in de buurt in Sint-Annaland kunnen er vragen gesteld worden bij het in de praktijk realiseren van die zachte landing. De volgende vragen zijn daarom door ons gesteld:

a. Kan overzicht verstrekt worden van aantal vrijwilligers per (nieuwe) uitleenpost c.q. bieb in de buurt? Is dat voldoende om bieb in de buurt te kunnen laten functioneren overeenkomstig de bedoeling?

b. Kan indicatie gegeven worden van huidig aantal gebruikers van bieb in de buurt?

c. Hoe zijn ervaringen tot op heden?

d. beschikken alle scholen over collectie kinderboeken? Zo ja, hoe zijn bezoekresultaten?

e. Zijn leesconsulenten op alle scholen begonnen? Op welke manier wordt na en periode van 1 jaar nagegaan of inzet versus resultaat voldoet aan gestelde doelen? Welke indicatoren worden hier voor gebruikt?

f. In hoeverre wordt besluit van de raad om een "zachte landing" van de nieuwe formule te realiseren uitgevoerd?