Onze eerste 6 kandidaten

Jaap Hage onze lijsttrekker

Jaap Hage (53) woont in Tholen. Sinds 2006 verkozen raadslid en daarnaast fractievoorzitter van de ChristenUnie fractie Tholen. Ook de komende 4 jaar wil hij zich inzetten voor alle burgers van onze mooie gemeente.  Waarom Jaap kandidaat is voor de ChristenUnie? 'Onze democratie is nog altijd een geweldige kans om invloed uit te oefenen en om doelen te realiseren. Er moet goed nagedacht worden over beleid voor onze gemeente en welke gevolgen de gemaakte keuzes hebben.' Waarom dan de ChristenUnie? 'Het is een partij waar ik mij graag voor inzet, omdat we samen werken aan een samenleving waar mensen elkaar helpen, voor elkaar opkomen en omzien naar elkaar. Ik kijk er dan ook naar uit de komende 4 jaar mij opnieuw in te mogen zetten.'

jaapcloseup1

Corniel van Leeuwen onze nummer 2 en wethouderskandidaat

Corniel van Leeuwen (33) is woonachtig in Sint-Annaland. De afgelopen 2 raadsperiodes (6 jaar als Raadslid en 2 jaar als wethouder) heeft Corniel zich ingezet voor de Thoolse gemeenschap. Ook de komende 4 jaar wil hij zich weer inzetten voor alle Tholenaren. Waarom hij kandidaat is voor de ChristenUnie? ‘De ChristenUnie is een sociale partij die midden in de samenleving staat, zich hard maakt voor de minder bedeelden en graag als partij samen met de inwoners aan een mooiere gemeente werkt. Vanuit een open, benaderbare en dienstbare houding probeer ik de wensen en noden van onze inwoners om te zetten in ons gemeentelijk beleid. Ik heb daarbij een brede interesse. Van het op orde houden van de fysieke leefomgeving tot en met de zorg van onze jeugdigen en ouderen. Als wethouderskandidaat hoop ik ook de komende 4 jaar weer voor u aan de slag te mogen. Mogen wij op uw stem rekenen?' 

cornielcloseup

Marcel Vercammen onze nummer 3

Marcel Vercammen is 35 jaar en woont in Tholen-Stad. Ook de komende vier jaar wil Marcel zich weer inzetten voor onze mooie gemeente vanuit de gemeenteraad. Waarom hij kandidaat is voor de ChristenUnie? ‘Onze gemeente Tholen vormt een echte samenleving als mensen elkaar zien en helpen, verbinding zoeken en over verschillen praten. De afgelopen jaren is dit in onze gemeente steeds meer zichtbaar geworden. Denk aan de zorgloketten in de diverse kernen, het zinvolle werk van de jongerencoaches en andere mooie initiatieven die zijn gestart. De ChristenUnie is een warm pleitbezorger van deze manier van samenleven. Voor mij de reden om ook nu weer kandidaat te zijn voor ChristenUnie Tholen’

marcelcloseup-2

Koos de Feijter onze nummer 4

Koos de Feijter (65), woonachtig in de Smalstad Sint-Maartensdijk. Waarom hij kandidaat is voor de ChristenUnie? ‘Voor ons samenleven op deze ‘blauwe planeet’ in het onmetelijke heelal is het, niet alleen op landelijke schaal, maar zeker ook op lokale schaal van groot belang dat we goede zorg dragen voor ons aller aarde. Daardoor kunnen ook komende generaties blijven genieten van de pracht en praal van de schepping. Het rentmeesterschap toont zich in grote mate via de manier waarop we met ons milieu, onze grondstoffen, de energie en het klimaat enz. omgaan. Daar dragen tot in de haarvaten van de samenleving (iedereen in het eigen huishouden) verantwoordelijkheid voor. De gemeentelijke politiek, waar de ChrisntenUnie deel van uit mag maken, neemt daar verantwoordelijkheid voor met besluiten die nodig zijn om met het rentmeesterschap vorm en inhoud te geven. Er is namelijk geen plan(eet) B.'

kooscloseup

Jorien Hage onze nummer 6

Jorien Hage-Kalle is geboren in 1965 en woonr in Tholen. Zij is getrouwd met Jaap (niet onze lijsttrekker ;-)) en samen hebben zij drie kinderen. Waarom zij kandidaat is voor de ChristenUnie? 'Actief in de politiek ben ik nog niet geweest. Wel is er altijd de interesse, zowel lokaal als landelijk.Graag zet ik me in voor al onze inwoners. Om zo een bijdrage te mogen leveren aan een positieve samenleving, waarbij elk mens telt! Het omzien naar elkaar, recht doen en zorgdragen voor de schepping, zijn essentiële waarden in het leven en komen terug in de inhoud waar de ChristenUnie voor staat. En daarom stel ik me nu ook weer kandidaat voor de ChristenUnie.'

joriencloseup