Commissielid Jaco Heijboer

Jaco Heijboer

Jaco Heijboer (40) is een Zeeuw in hart en nieren en woont in Sint-Annaland.

Jaco is een nieuwkomer voor de commissie, maar draait al een poosje mee op de achtergrond. Waar Jaco gekozen heeft voor de ChristenUnie?Ik ben gedreven om zaken die ik om me heen zie te verbeteren en vanuit maatschappelijke betrokkenheid wil ik mij inzetten voor een duurzame samenleving. De gemeente is het gezicht van de overheid en de bestuurslaag die het dichts bij de inwoners staat. De aansluiting van de gemeente op de leefwereld van de Tholenaren is niet altijd vanzelfsprekend en ik hoop dat ik met mijn bijdrage dit beleid menselijker en meer benaderbaar kan maken. Zo kijkt ook de ChristenUnie naar de inwoners; dichtbij, aanspreekbaar en benaderbaar.'

Namens de ChristenUnie maakt Jaco deel uit van de Commissie Ruimte. 

jacocloseup