Onze resultaten tijdens de periode 2018-2022

Gemeentehuis.jpg
Door Fractie Tholen op 18 oktober 2021 om 14:21

Onze resultaten tijdens de periode 2018-2022

De ChristenUnie strijdt voor een hoopvolle toekomst. Een samenleving waarin iedereen meetelt. Waarin mensen de vrijheid hebben om vanuit geloof te leven. Daar gaan wij iederen dag voor. Stap voor stap, ideaal voor ideaal! En dat brengt ons verder. Maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. De afgelopen vier jaar heeft ChristenUnie Tholen deel uit mogen maken van het college. 

Onze fractie heeft een opsomming gemaakt van onze behaalde resultaten van de afgelopen vier jaar. Resultaten waar we trots op zijn. Trots omdat zij onze gemeente iedere keer een beetje mooier hebben gemaakt. Wanneer u op onze website klikt op het kopje 'resultaten' vindt u de opsomming. Ook de komende tijd hopen wij ons nog in te zetten voor onze gemeente. We zullen goede voorstellen indienen en steunen, om onze gemeente dag bij dag steeds een stukje mooier te maken.