Veiligheid

Veiligheid

Als inwoner van de gemeente Tholen wilt u veilig kunnen leven. De overheid heeft de plicht om inwoners te beschermen en criminaliteit te bestrijden. Maar de ChristenUnie vindt ook dat de vrijheden waar we in onze gemeente van mogen genieten, samengaan met verantwoordelijkheden. Naast de wettelijke taak van de overheid zien wij een grote rol voor de samenleving. Juist ook als het gaat om veiligheid.

Elke buurt of wijk heeft een eigen aanpak nodig en inwoners moeten betrokken zijn bij het opstellen daarvan. Juist inwoners, winkeliers, scholen, politie en woningcorporaties dragen bij aan goede buurten. Dat zijn buurten waarin jongeren veilig naar school gaan en kinderen ruimte hebben om te spelen, waarin ouderen zonder zorg over straat kunnen, actief kunnen zijn en nog voluit van het leven kunnen genieten. Kortom, daar waar het op alle momenten van de dag voor iedereen veilig is om binnen en buiten te zijn.

Veiligheid gaat over meer dan alleen het beschermd worden tegen geweld. Een schone en nette buurt zorgt bij veel bewoners al voor een veel veiliger indruk dan wanneer een buurt of straat er verwaarloosd uitziet. De ChristenUnie wil zich er dan ook voor inzetten dat de openbare ruimte in de gemeente Tholen er netjes en verzorgd uitziet.

Een veilige samenleving

Een veilige leefomgeving is rand voorwaardelijk voor het prettig wonen op Tholen. De gemeente investeert daarom actief in een veilige leefomgeving door in te zetten op een lokaal veiligheidshuis, een robuuste lokale brandweerzorg, het tegengaan van drugscriminaliteit en ondermijning, ondersteunen van initiatieven buurtpreventie, versterken weerbaarheid kwetsbare ouderen. Burgers zijn onze oren en ogen en dienen vanuit de gemeente blijvend ondersteund te worden.

Onze speerpunten:

  • Actieve rol in het tegengaan van drugscriminaliteit en ondermijning
  • Investeren in sterke lokale brandweerzorg
  • Ontwikkeling lokaal veiligheidshuis
  • Anonieme lokale tip-lijn voor criminaliteit
  • Voldoende politie voor de gemeente Tholen