Mobiliteit

Mobiliteit

Verkeersveiligheid en mobiliteit

Verkeersveiligheid en voldoende vervoersmogelijkheden zijn belangrijke thema’s in de landelijke gemeente Tholen. We zetten ons in samenwerking met de provincie en het waterschap actief in om de verkeersveiligheid te verbeteren. Zo willen we een integraal verkeerscirculatieplan per kern om de doorstroming te verbeteren en willen we dat de rondweg Oud-Vossemeer zo snel mogelijk wordt aangelegd. We ontwikkelen creatieve manieren om de parkeerruimte in onze gemeente te vergroten en pakken parkeeroverlast actief aan. De Oesterdam en Phillipsdam zijn belangrijke ontsluitingswegen, we willen dat hier de maximumsnelheid 100 km/h blijft. De aanleg van verbeterde wandel- en fietsroutes vergroot de verkeersveiligheid. Tussen Stavenisse en Sint-Annaland willen we, naast de hoofdrijbaan, een fietspad aanleggen. Dit alles borgen we in een ambitieus Verkeers- en vervoersplan. Het openbaar vervoer werkt niet optimaal op Tholen. De routes zijn niet altijd logisch de reistijden zijn lang. Tholen is erg afhankelijk van de auto. De ChristenUnie wil graag voor Tholen een nieuw vervoersysteem ontwikkelen dat bestaat uit buslijnen op drukke routes, aanvullend vervoer via Thover, deelauto’s, deelscooters en deelfietsen. Dit alles komt samen op een nieuw te realiseren mobiliteitshub dat als centraal punt in onze gemeente gaat functioneren. Inwoners moeten eenvoudig via de app een vervoersoplossing kunnen opvragen die bestaat uit een mix aan bovenstaande mogelijkheden. Zo vergroten we de bewegingsvrijheid van onze inwoners en zorgen we ervoor dat ieder naar vermogen mee kan blijven doen in de samenleving.

Onze speerpunten:

Tegengaan parkeeroverlast/parkeerruimte vergroten.

Spoedige aanleg rondweg Oud-Vossemeer 100 km/h op Oesterdam en Phillipsdam.

Fietspad tussen Stavenisse en Sint-Annaland.

Kwalitatief hoogwaardig leerlingenvervoer.

Realisatie van mobiliteits-hub op Tholen.