Mobiliteit en verkeersveiligheid

Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 10:  Mobiliteit en verkeersveiligheid

Mobiliteit mag steeds minder negatieve impact hebben op de kwaliteit van onze leefomgeving en de leefbaarheid. We kiezen voor verduurzaming van de mobiliteit, vermijden van overbodig verkeer, een betere benutting van de bestaande infrastructuur en het beter met elkaar verbinden van de verschillende vervoerssoorten. De lokale overheid heeft de verantwoordelijkheid (samen met de Provincie en het Rijk) om te zorgen voor infrastructuur van een kwalitatief hoog niveau.
De Gemeente Tholen moet meer bekendheid krijgen als De fiets- en wandelgemeente van Nederland. Resterende stukken vrij liggend fietspad tussen Smerdiek en Stavenisse, Oud-Vossemeer en tussen Stavenisse en Sint-Annaland moeten spoedig worden gerealiseerd. De verkeersveiligheid van de N656 nabij Oud-Vossemeer moet verder worden verbeterd, waar nodig door een alternatief tracé te realiseren. Ook de verkeersveiligheid van de Grindweg in Tholen moet met een structurele oplossing worden verbeterd.
Het leerlingenvervoer moet efficiënter worden georganiseerd met oog voor de individuele leerling. De gemeente Tholen bewaakt de toegankelijk van bushaltes voor ouderen en minder validen. Ook bewaakt en verbetert de Gemeente Tholen waar mogelijkheid de beschikbaarheid van het openbaar vervoer. De gemeente treedt daarover in overleg met de Provincies (busvervoer).

Belangrijke punten voor de ChristenUnie in de komende raadsperiode zijn:

• De gemeente Tholen moet meer bekendheid krijgen als DE fiets- en wandelgemeente van Nederland
• Gemeente komt met uitvoeringsplan om parkeerproblematiek in diverse kernen op te lossen
• De gemeente Tholen bewaakt en verbetert waar mogelijkheid de beschikbaarheid van het openbaar vervoer en treedt daarover in overleg met de Provincies.
• Voor ouderen en andere mensen die minder mobiel zijn worden de looproutes naar het centrum, belangrijke ontmoetingsplekken en (zorg)voorzieningen zoveel mogelijk aangepast naar hun behoeften.