Wilt u ons steunen?

Steun ons werk

De ChristenUnie is een politieke partij die, gedreven door het geloof in Gods liefde voor mensen, verantwoordelijkheid neemt voor het bestuur van ons land. We willen impact hebben met onze idealen. 

Daar hebben we uw steun bij nodig. Onze leden maken het mogelijk dat onze politici ondersteuning krijgen in hun werk, dat we een nieuwe generatie van politici op kunnen leiden en dat we hoopvolle campagnes kunnen voeren. En wist u dat de ChristenUnie extra subsidie ontvangt voor elk nieuw lid?

Daarnaast is het ook mogelijk een bedrag over te maken. Dit kan via onderstaand rekeningnummer. We maken vol overtuiging werk van onze christelijk-sociale idealen. Helpt u mee?

NL41 RABO 0353 4051 40 t.n.v. CHRISTENUNIE THOLEN

CU-Logo-Tholen-RGB-SocialMediaPF