Fractielid Marcel Vercammen

Marcel Vercammen (fractiesecretaris)

Marcel Vercammen is 35 jaar en woont in Tholen-Stad.

Ook de komende vier jaar wil Marcel zich weer inzetten voor onze mooie gemeente vanuit de gemeenteraad. Waarom Marcel gekozen heeft voor de ChristenUnie? ‘Onze gemeente Tholen vormt een echte samenleving als mensen elkaar zien en helpen, verbinding zoeken en over verschillen praten. De afgelopen jaren is dit in onze gemeente steeds meer zichtbaar geworden. Denk aan de zorgloketten in de diverse kernen, het zinvolle werk van de jongerencoaches en andere mooie initiatieven die zijn gestart. De ChristenUnie is een warm pleitbezorger van deze manier van samenleven.'

Namens de ChristenUnie maakt Marcel deel uit van de Commissie Samenleving. 

Heeft u een vraag aan de fractie? Mail deze dan naar: christenuniefractietholen@gmail.com.

marcelstaand