Fractielid Corniel van Leeuwen

  Ik ben Corniel van Leeuwen, 29 jaar en getrouwd met Inge. We hebben 2 dochtertjes. Ik werk voor de Erasmus universiteit in Rotterdam als wetenschappelijk onderzoeker/adviseur en ben bestuurskundige.
4 jaar geleden ben ik verkozen tot Raadslid dus ik heb er net mijn eerste periode opzitten. Ik wil me vanuit mijn lokale betrokkenheid graag inzetten voor de Thoolse burgers vanuit een sociaal christelijk perspectief.
Ik mocht actief zijn in de commissie Ruimte. Ik zet me dan ook graag in om Tholen een mooie gemeente te laten blijven. Ik heb speciale aandacht voor duurzaamheid, milieuaspecten en energiebeleid. Het is belangrijk om de aarde in een goede staat achter te laten voor onze kinderen.