Fractielid Koos de Feijter

Mijn naam is Koos de Feijter, 63 jaar. Sinds 1979 getrouwd met Suzie. Ouders van twee zonen en twee dochters welke ook inmiddels allemaal kinderen hebben mogen krijgen. We zijn daarmee ook de trotse grootouders van 14 kleinkinderen.

Na het opgaan van de gemeentelijke brandweren in de Veiligheidsregio’s, ben ik sinds 2012 werkzaam bij de Veiligheidsregio Zeeland als stafadviseur voor de directie op het gebied van de Brandweer.

Mijn betrokkenheid bij de ChristenUnie dateert uit 1989, toen nog als lijstverbinding tussen RPF en GPV, waar ik deel uitmaakte van de ‘schaduwfractie’ als ondersteuning van Paul van Belzen die de enige raadszetel bezette namens de beide partijen. Na een periode in de ondersteuning van de fractie in Provinciale Staten en een periode op de achtergrond, in 2019 toegetreden tot het bestuur van de CU en onverwacht is in 2020 het raadslidmaatschap op mijn pad gekomen. Niet dat dat mijn ambitie was maar omdat dienstbaarheid hoog in het vaandel van de ChristenUnie staat, heb ik graag gehoor gegeven aan het beroep dat in dezen op mijn gedaan werd. Ik hoop hiermee de standpunten van de ChristenUnie in de gemeenteraad handen en voeten te geven vanuit de grondslag van de partij:  ‘Gedreven door Gods liefde en Christus’ koningschap wil de ChristenUnie zich inzetten voor de samenleving en het bestuur van ons land. Zij erkent dat de overheid door God is gegeven en in Zijn dienst staat om recht te doen en vrijheid en vrede te beschermen, wereldwijd.  De ChristenUnie baseert haar politieke principes op de Bijbel, Gods geïnspireerde en gezaghebbende Woord.

Namens de ChristenUnie maak ik deel uit van de Commissie Ruimte en ben ik lid van de rekenkamercommissie.

Heeft u een vraag aan de fractie? Mail deze dan naar: christenuniefractietholen@gmail.com

koosstaand