Fractielid Koos de Feijter

Koos de Feijter

Koos de Feijter (65), woonachtig in de Smalstad Sint-Maartensdijk. 

Waarom Koos gekozen heeft voor de ChristenUnie? ‘Voor ons samenleven op deze ‘blauwe planeet’ in het onmetelijke heelal is het, niet alleen op landelijke schaal, maar zeker ook op lokale schaal van groot belang dat we goede zorg dragen voor ons aller aarde. Daardoor kunnen ook komende generaties blijven genieten van de pracht en praal van de schepping. Het rentmeesterschap toont zich in grote mate via de manier waarop we met ons milieu, onze grondstoffen, de energie en het klimaat enz. omgaan. Daar dragen tot in de haarvaten van de samenleving (iedereen in het eigen huishouden) verantwoordelijkheid voor. De gemeentelijke politiek, waar de ChrisntenUnie deel van uit mag maken, neemt daar verantwoordelijkheid voor met besluiten die nodig zijn om met het rentmeesterschap vorm en inhoud te geven. Er is namelijk geen plan(eet) B.'

Namens de ChristenUnie maakt Koos deel uit van de Commissie Ruimte en is hij lid van de rekenkamercommissie.

Heeft u een vraag aan de fractie? Mail deze dan naar: christenuniefractietholen@gmail.com

koosstaand