Economie

Economie

Werken aan een bloeiende Economie

Tholen heeft een bloeiende economie met veel bedrijvigheid, een lage werkloosheid en maatschappelijk betrokken ondernemers. De ChristenUnie is hier trots op en wil hen blijvend ondersteunen door een verbindende rol in te nemen en initiatieven te versterken. Te midden van de florerende Thoolse economie hecht de ChristenUnie aan een rustdag voor ondernemers en werknemers.

De Corona-tijd heeft ons geleerd dat rust en aandacht voor onze naasten cruciale waarden zijn. Een vrije zondag is daarom een groot goed. De ChristenUnie is daarom tegenstander van het verder verruimen van de winkelopenstelling op zondag. Het vinden van personeel is een grote uitdaging voor de Thoolse bedrijven.

We staan voor een actief vestigingsbeleid voor bedrijven, maar willen tegelijkertijd dat bedrijventerreinen landschappelijk worden ingepast om beeldkwaliteit te behouden.

Onze speerpunten:

  • Ondersteuning aan Thoolse ondernemers en werknemers.
  • Geen verdere verruiming winkelopenstelling zondag.
  • Actief vestigingsbeleid voor bedrijven.

Recreatie en toerisme

De laatste jaren heeft het toerisme en de recreatie op Tholen een vlucht genomen. De ChristenUnie wil inzetten op toerisme en recreatie en daarbij het DNA van Tholen respecteren. We zetten daarom niet in op massatoerisme, maar richten ons op wandelaars, fietsers en duikers. Het aantal verblijfsaccommodaties mag de komende jaren gematigd groeien. We vinden dan de voorzieningen voor toeristen en inwoners een impuls dient te krijgen. We denken daarbij aan meer kwalitatieve wandel- en fietsroutes, het beter onderhouden van strandjes, het opspuiten van een aantal nieuwe strandjes en het verbeteren van voorzieningen rondom een aantal toeristische hotspots (bankjes, wc’s, douches). In samenwerking met de landbouw zouden ook (bloemrijke) akkerranden en oude landschapsstructuren geaccentueerd kunnen worden.

Onze speerpunten:

  • Groei van toerisme en recreatie passend bij Thoolse DNA.
  • Investeren in Tholen als fiets-, wandel- en duikgemeente.
  • Toevoegen aantal en beter onderhouden strandjes.
  • Kwaliteitsimpuls voorzieningen rondom toeristische hotspots (wc’s, douches, horeca).
  • Bloemrijke akkerranden als standaard.
  • Continuering gebiedspromotie samen met inwoners en lokale ondernemers.