Fractievoorzitter Jaap Hage

Jaap Hage (fractievoorzitter)

Jaap Hage (53) woont in Tholen-Stad.

Sinds 2006 verkozen raadslid en daarnaast fractievoorzitter van de ChristenUnie fractie Tholen. Ook de komende 4 jaar wil hij zich inzetten voor alle burgers van onze mooie gemeente.  Waarom Jaap gekozen heeft voor de ChristenUnie? 'Onze democratie is nog altijd een geweldige kans om invloed uit te oefenen en om doelen te realiseren. Er moet goed nagedacht worden over beleid voor onze gemeente en welke gevolgen de gemaakte keuzes hebben.' Waarom dan de ChristenUnie? 'Het is een partij waar ik mij graag voor inzet, omdat we samen werken aan een samenleving waar mensen elkaar helpen, voor elkaar opkomen en omzien naar elkaar. Ik kijk er dan ook naar uit de komende 4 jaar mij opnieuw in te mogen zetten.'

Namens de ChristenUnie maakt Jaap deel uit van de Commissie Bestuurszaken. 

Heeft u een vraag aan de fractie? Mail deze dan naar: christenuniefractietholen@gmail.com.

jaapstaand