Resultaten

De ChristenUnie strijdt voor een hoopvolle toekomst. Een samenleving waarin iedereen meetelt. Waarin mensen de vrijheid hebben om vanuit geloof te leven. Daar gaan wij iederen dag voor. Stap voor stap, ideaal voor ideaal! En dat brengt ons verder. Hieronder vindt u een greep uit de resultaten die de inzet van de ChristenUnie de afgelopen jaren in de gemeente Tholen heeft opgeleverd.

Resultaten