ChristenUnie stelt vragen over sluiting van de Thoolse brug van bijna 4 weken voor autoverkeer

DJI_0545.jpg
Door Koos de Feijter op 21 februari 2022 om 18:37

ChristenUnie stelt vragen over sluiting van de Thoolse brug van bijna 4 weken voor autoverkeer

Rijkswaterstaat meldt dat, als gevolg van onderhoudswerkzaamheden aan de Thoolse brug, autoverkeer geen gebruik kan maken van de brug vanaf 7 maart 09:00 uur tot en met 31 maart 2022.

Deze voorgenomen sluiting heeft grote impact op de inwoners van alle kernen op Tholen en de Thoolse economie. Daarom heeft onze fractie de volgende vragen gesteld aan het College van Burgermeester en Wethouders: 

  1. Waarom wordt de brug voor zo’n lange periode gesloten en wordt niet gekozen om het onderhoudswerk ook in de avond en nacht doorgang te laten vinden.
  2. Heeft het college inspraak gehad in de voorgenomen afsluiting voor het autoverkeer door Rijkswaterstaat?
  3. Zo ja, zijn er alternatieven besproken, bijvoorbeeld gedeeltelijk openhouden door smallere rijstroken of via een verkeersregelinstallatie, dan wel een alternatieve verkeersafwikkeling via de langzaam-verkeerweg, of een combinatie daarvan?
  4. Is het college het met onze fractie eens dat bijna 4 weken erg lang is en is zij bereid om in samenspraak met Rijkswaterstaat te kijken naar alternatieven die minder drastische gevolgen hebben dan de plannen die nu voorliggen?