Verkiezingsprogramma 2022-2026 “Samen voor een mooi Tholen”

DJI_0863.jpg
Door Jaap Hage op 19 januari 2022 om 19:08

Verkiezingsprogramma 2022-2026 “Samen voor een mooi Tholen”

De titel van hetverkiezingsprogramma van de ChristenUnie Tholen voor de bestuursperiode 2022-2026 is: “Samen voor een mooi Tholen”. En met Tholen bedoelen we dan de gemeente Tholen inclusief Sint-Phillipsland. We vinden Tholen namelijk erg mooi en waardevol. We kijken positief naar Tholen en al het moois wat het ons te bieden heeft.

De afgelopen jaren hebben we vanuit een actieve rol in College en Raad verantwoordelijkheid mogen nemen voor het gemeentebestuur. Voor de komende periode zetten we in om samen te investeren in een “Mooi Tholen”. We zetten ons in om al het mooie dat Tholen heeft te behouden en zien tegelijkertijd nog veel kansen om al het moois dat Tholen heeft verder te versterken. En dat versterken willen we doen door inwoners met elkaar te verbinden, door het samenleven met elkaar te versterken, door ontmoeting tussen onze inwoners te faciliteren en netwerken uit te breiden. Door als gemeente zichtbaar te zijn voor onze inwoners en in de diverse kernen aanwezig te zijn.

Deze verkiezingen gaan over mensen. Over jou en over mij. Over onze ouders, onze kinderen, onze buren, de leerkracht op de school, onze werkgever en onze werknemers. Ze gaan over ons en de manier van samenleven in onze gemeente.

De ChristenUnie is trots op Mooi Tholen, wil dat uitdragen en namens u de komende jaren verder versterken. Hoe we dat willen doen? Dat leest u in ons verkiezingsprogramma hier op onze website. We wensen u veel leesplezier!

Klik op deze link voor het programma: https://tholen.christenunie.nl/page/36296