Stil . . .

communion.jpeg
Door Jaap Hage op 16 april 2022 om 09:14

Stil . . .

Het is vandaag Stille Zaterdag, de dag na het overlijden van Jezus en het is de dag dat Jezus in het graf lag.
De afgelopen week heb ik een aantal keren teruggedacht hoe stil het geweest moet zijn in Gethsémané, waar Jezus zich terugtrekt om te bidden tot Zijn Vader
Hij bidt tot Zijn Vader;
Abba, Vader, alles is voor U mogelijk, U kunt alles. Laat deze beker aan mij voorbijgaan . . . . ik wil dat dit stopt . . . .
En dan blijft het stil . . . . . . .
Jezus moet de confrontatie aangaan met de beker . . . . gevuld met al onze zonden, alle ellende in de wereld en alle vuilheid. Je kunt je gewoonweg niet voorstellen wat dit betekent heeft, Jezus alleen in Gethsémané, bloed zwetend van alle stress en staan voor de zwaarste opgave namelijk het helemaal leegdrinken van deze beker. Jezus vraagt, Abba, Vader laat me dit niet doen, neem deze beker van me weg . . . .
En het blijft stil.
Uiteindelijk sluit Jezus zijn gebed af met . . . . niet Mijn wil maar Uw wil geschiedde, niet wat Ik wil maar wat U wil. Hij gaat de weg naar het kruis!
En dan . . . . . . dan wordt het Pasen, de dag van zijn opstanding, de dood overwonnen. Jezus ging deze weg voor ons, voor mij, opdat wij mogen leven!
Hoe moeilijk het soms is, hoe stil het soms kan zijn en hoeveel vragen we soms hebben . . . . . . . het wordt altijd weer Pasen! Jezus ging voor ons deze weg en wij mogen leven!!
Afgelopen dagen heb ik, los van de Matthëus Passion, naar een tweetal nummers geluisterd die al enigszins gedateerd zijn maar voor mij de strijd en de stilte omschrijven die Jezus ervaarde in Gethsémané.
Mijn luistertip voor u voor Pasen 2022:
Ik wens u namens de ChristenUnie Tholen een gezegend Pasen toe!
Jaap Hage
Fractievoorzitter