Wethouder Corniel van Leeuwen

Wethouder Corniel van Leeuwen

Namens de ChristenUnie is Corniel van Leeuwen als wethouder vertegenwoordigd in het College van Burgermeester & Wethouders in de gemeente Tholen. Hij heeft de volgende portefeuilles:

Armoedebeleid- Coördinatie participatiesamenleving
Sociaal domein: Jeugdzorg en WMO
Openbare ruimte en mobiliteit
Afval
Begraafplaatsen
Havens
Natuur- en landschapsbeheer
Gebouwenbeheer (excl. onderwijs en gemeentehuis)
Welzijn
Zorg
Volksgezondheid

cornielstaand2