Blog

  1. Gemeentehuis.jpg
    Door Fractie Tholen op 18 oktober 2021 om 14:21

    Onze resultaten tijdens de periode 2018-2022

    De ChristenUnie strijdt voor een hoopvolle toekomst. Een samenleving waarin iedereen meetelt. Waarin mensen de vrijheid hebben om vanuit geloof te leven. Daar gaan wij iederen dag voor. Stap voor stap, ideaal voor ideaal! En dat brengt ons verder. Maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. De afgelopen vier jaar heeft ChristenUnie Tholen deel uit mogen maken van het college. 

    Lees meer over "Onze resultaten tijdens de periode 2018-2022"