Vragen over vertrek Lion Foods

VRZ-Geen-asbestgevaar-na-brand-in-Sint-Maartensdijk-foto-Omroep-Zeelandvrijdag 19 januari 2018 21:00

De ChristenUnie-fractie heeft de volgende vragen aan het college n.a.v. recente berichtgeving van Omroep Zeeland inzake het vertrek van Lion Foods uit Sint-Maartensdijk:
1. Is het college van B en W op de hoogte van het voornemen van Lion Foods om de afgebrande uienfabriek in Sint-Maartensdijk te verhuizen naar Kapelle?
2. Is het college van B en W het met de ChristenUnie-fractie eens dat dit uiterst jammer zou zijn gezien de werkgelegenheid die deze fabriek op Tholen vertegenwoordigd?
3. Welke inspanningen heeft het college van B en W gedaan om het bedrijf op Tholen te behouden?
4. Wat zijn volgens het college van B en W de redenen waarom het niet is gelukt de uienverwerker op Tholen te behouden?
5. Is er overwogen een versnelde procedure te voeren om dit bedrijf te faciliteren en het zo voor Tholen te behouden?
6. Wat gaat er met het vervuilde terrein in Sint-Maartensdijk gebeuren op korte termijn?
7. Welke lessen leert het college van B en W uit deze gang van zaken?

« Terug