Proces Intervence

jeugdzorg 624x270donderdag 03 juni 2021 20:31

De titel van een opiniestuk in de Volkskrant van 21 maart jl. luide: Jeugdzorg is een patiënt die geen pleisters meer aankan, maar rijp is voor de operatietafel’. Een kort citaat uit dit artikel: ‘Zelden gaat het over het kind.’ Dit vindt onze fractie schrijnend. Het gaat uiteindelijk om de zorg aan onze kwetsbare kinderen en jongeren. 

In het opiniestuk wordt uitgebreid ingegaan op de huidige staat van het jeugdzorglandschap in ons land. Op z’n zachts is dit niet heel positief. Nu kijken wij eens terug op het proces rondom Intervence wat de afgelopen maanden is doorlopen. Je kunt je hardop de vraag stellen wat was belangrijker, de zorg voor het kind of de structuur van de bedrijfsvoering. Daar waar de gemeenten wilden ingrijpen op de kwaliteit van de zorg, werden zij vervolgens geconfronteerd met een overheid die dit vooral wilde op de structuur van de zorg. Het hele proces kwam bij ons over als ‘het is slikken of stikken’. ‘Doen jullie (lees de gemeenten) het niet dan doen wij het wel. Weet dan alleen dat het nog veel meer extra euro’s gaat kosten, want de gemeente betaald’. Al diverse keren is dit ook in onze gemeenteraad door meerdere partijen zo benoemd. Onze fractie betreurt dit. Wij hadden de rol van onze Rijksoverheid graag anders gezien.

Onze fractie wil wel opgemerkt hebben dat het vertrouwen heeft in JB West en in deze overname van Intervence.

Tijdens de raadsvergadering van 3 juni is door onze fractie onderstaande motie ingediend die unaniem is aangenomen door de gemeenteraad. Opnieuw een signaal naar onze Rijksoverheid. 

Knipsel

« Terug